Ajokortin korottaminen

Ajokortin korottaminen asiointipalvelussa on mahdollista niille, joilla on jo ajokortti ja jotka täyttävät muut edellytykset palvelun käytölle. Lue palvelun käytön edellytyksistä eri ajokorttiryhmien osalta tarkemmin alempaa. Jos ajokortin korottaminen ei onnistu sähköisesti, voit asioida ajokortin korottamiseksi Trafin palveluntuottajan Ajovarman palvelupisteessä.

Jos täytät ajokortin korottamisen edellytykset, sinulle myönnetään ajokorttilupa, joka on voimassa 3 vuotta. Kuljettajantutkinnon teoria- ja ajokoe sekä mahdollinen käsittelykoe tulee suorittaa tämän 3 vuoden aikana. Kokeiden suorittamisesta peritään erillinen maksu.

Jos et ole vielä lisännyt sähköpostiosoitettasi Oma asioinnin yhteystietoihin, voit lisätä sen Omat tiedot –kohdasta kirjauduttuasi palveluun. Saat tulokset kuljettajantutkinnon kokeista antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Tilaaminen, maksaminen, kortin postitus

Korota ajokorttiasi ryhmän 1 tai ryhmän 2 sisällä asiointipalvelussa.
Maksa tilaus. Maksamisen jälkeen sinun tulee erikseen varata aika kuljettajantutkinnon kokeiden suorittamista varten Trafin palveluntuottajalta Ajovarmalta.
Saat ajokortin postitse kotiin noin neljän arkipäivän kuluttua kuljettajantutkinnon suorittamisesta.

Käytä tätä palvelua, jos

 1. haluat korottaa voimassa olevaa ryhmän 1 ajokorttia saman ryhmän ajokorttiluokalla. Ryhmän 1 ajokorttiluokat ovat AM/120, AM/121, T, A1, A2, A, B ja BE tai
 2. haluat korottaa voimassa olevaa ryhmän 2 ajokorttia ryhmän 1 ja/tai ryhmän 2 ajokorttiluokilla. Ryhmän 2 ajokorttiluokat ovat C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ja DE.

Yleiset edellytykset palvelun käytölle

 • Ajo-oikeutesi on voimassa etkä ole ajokiellossa
 • Sinulla ei ole toisessa EU- tai ETA-maassa myönnettyä ajokorttia
 • Sinulla ei ole velvoitetta käyttää alkolukkoa ajaessasi
 • Ajokortin korottamista varten on käytettävissä sähköisessä muodossa oleva valokuva ja ajantasainen nimikirjoitus viranomaisrekisterissä. Tilaamalla ajokortin sähköisen palvelun kautta annat luvan käyttää asiointipalvelun näyttämiä Trafin kuvarekisterissä tai poliisin passikuvarekisterissä olevia kuvaa ja nimikirjoitusta ajokortissasi. Valokuva ja nimikirjoitus löytyvät, jos
  • sinulla on voimassa oleva passi tai henkilökortti tai
  • olet toimittanut valokuvan ja nimikirjoitusnäytteen vuonna 2013 tai sen jälkeen ajokorttia, kuljettajakorttia, ammattipätevyyskorttia, ADR-ajolupaa tai taksinkuljettajan ajolupaa varten
 • Vakituinen osoitteesi on Manner-Suomessa. Ajokortit postitetaan asiakkaan viralliseen, väestötietojärjestelmässä olevaan suomalaiseen osoitteeseen. Jos osoitetietosi ovat virheelliset, päivitä ne ennen maksamista Postin ja maistraattien yhteisessä Muuttoilmoitus-palvelussa osoitteessa https://www.posti.fi/muuttoilmoitus
 • Pystyt tunnistautumaan palveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilitunnistuksella.
Palvelun käytön edellytykset ajokortin korottamiseksi ryhmän 1 sisällä

Sinulla on jo ainakin yksi ryhmän 1 ajokorttiluokka ajokortillasi. Voit korottaa ajokorttiasi yhdellä tai useammalla ryhmän 1 ajokorttiluokalla kuljettajatutkinnon kautta. Ryhmän 1 ajokorttiluokat ovat AM/120, AM/121, T, A1, A2, A, B ja BE. Palvelun maksamisen jälkeen varaa Ajovarmasta aika kuljettajantutkinnon kokeiden suorittamiseksi.

 • Täytät ikävaatimuksen niin, että voit käyttää palvelua korottaaksesi ajokorttia:
  • AM/120-, AM/121-, T- ja/tai A1-luokalla täytettyäsi 15 vuotta
  • B-luokalla 16-vuotiaana tai
  • B- ja BE-luokalla (jos haet jälkimmäistä B-luokan yhteydessä) 17-vuotiaana. Ajokokeeseen voit mennä täytettyäsi 18 vuotta.
  • A2-luokalla 17-vuotiaana kun korotat luokkaa kuljettajantutkinnon kautta. Ajokokeeseen voit mennä täytettyäsi 18 vuotta.
  • A-luokalla aikaisintaan 19-vuotiaana, jos sinulla on aiempi A2-luokan ajo-oikeus ja korotat luokkaa kuljettajantutkinnon kautta tai 23-vuotiaana jos sinulla ei ole aiempaa A2-luokan ajo-oikeutta (mutta jokin muu ryhmän 1 ajo-oikeus). Ajokokeeseen pääset ensimmäisessä tapauksessa aikaisintaan täytettyäsi 20 vuotta ja kun sinulla on ollut A2-luokan ajo-oikeus vähintään 2 vuotta. Jälkimmäisessä tapauksessa voit mennä ajokokeeseen täytettyäsi 24 vuotta.

HUOM!

 • Asiointipalvelussa voit korottaa moottoripyörän ajo-oikeutta vain suorittamalla kuljettajantutkinnon (teoriakoe, käsittelykoe ja ajokoe).
  • Jos haluat korottaa moottoripyörän ajo-oikeutta muulla tavoin kuin tutkinnon kautta korottaminen tulee tehdä Ajovarman lupapalvelupisteessä. Lue lisää täältä.
 • Asiointipalvelussa et voi korottaa ajo-oikeutta luokkaan B96. Jos haluat korottaa ajo-oikeuttasi luokkaan B96, korottaminen tulee tehdä Ajovarman lupapalvelupisteessä.
Palvelun käytön edellytykset ryhmän 2 ajokortin korottamiseksi

Sinulla on jo ainakin yksi ryhmän 2 ajokorttiluokka ajokortillasi. Voit korottaa ajokorttiasi yhdellä tai useammalla ryhmän 1 tai ryhmän 2 ajokorttiluokalla. Ryhmän 2 ajokorttiluokkiin kuuluvat kuorma-autoluokat (C1, C1E, C ja CE) ja linja-autoluokat (D1, D1E, D ja DE).

 • Korottaessasi ajokorttia ryhmän 1 ajokorttiluokilla, täytät palvelun käytön edellytykset ryhmän 1 osalta (ks. yllä)
 • Korottaessasi ajokorttia ryhmän 2 ajokorttiluokilla, täytät palvelun käytön yleiset edellytykset ja ikävaatimukset niin, että voit käyttää palvelua:
  • C1- tai C1E-luokilla 18-vuotiaana
  • D1- tai D1E-luokilla 20-vuotiaana. Ajokokeeseen voit mennä 21-vuotiaana.
  • C- ja CE-luokilla 20-vuotiaana tai, mikäli sinulla on normaalipituisena suoritettu (280 h) perustason ammattipätevyyskoulutus, 18-vuotiaana.
  • D- tai DE-luokalla
   • 23-vuotiaana. Ajokokeeseen voit mennä 24-vuotiaana tai
   • 22-vuotiaana, jos olet suorittanut nopeutetun (140 h) linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyyskoulutuksen. Ajokokeeseen voit mennä 23-vuotiaana tai
   • 20-vuotiaana, jos olet suorittanut normaalipituisen (280 h) perustason ammattipätevyyskoulutuksen. Ajokokeeseen voit mennä 21-vuotiaana

Huom! C1E-, CE-, D1- ja D-luokassa tutkintoon pääsyn edellytyksenä on se, että olet saanut harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen koulutuksen ja toimittanut siitä saamasi todistuksen Ajovarmaan.

Ammattipätevyysmerkintä ajokortilla

Palvelussa ei voi hakea ensimmäistä ammattipätevyysmerkintää (erityisehto 95) ajokortille.

Jos sinulla on nykyisellä ajokortillasi ammattipätevyysmerkintä, se lisätään uudelle kortille, mikäli ammattipätevyys on edelleen voimassa. Jos olet suorittanut riittävästi jatkokoulutusta, ammattipätevyyden voimassaoloaikaa jatketaan uudella kortilla.

Mikäli nykyisellä ajokortillasi ei ole ammattipätevyysmerkintää tai ammattipätevyytesi ei ole voimassa, siitä ei lisätä merkintää uudelle kortille.

 • Jos nykyisellä ajokortillasi on jo ammattipätevyysmerkintä kuorma-auton (C1, C1E, C ja CE) ajo-oikeudella ja korotat ajokorttia jollakin muulla kuorma-auton ajokorttiluokalla, erityisehto lisätään hakemillesi luokille.
 • Jos nykyisellä ajokortillasi on ammattipätevyysmerkintä linja-auton (D1, D1E, D ja DE) ajo-oikeudella ja korotat ajokorttia jollakin muulla linja-auton ajokorttiluokalla, erityisehto lisätään hakemillesi luokille.

Huom! Palvelussa ei voi laajentaa ammattipätevyyttä tavaraliikenteestä (C-luokat) henkilöliikenteeseen (D-luokat) tai päinvastoin. Jos haluat ammattipätevyyden uudelle liikennelajille, korota ajokorttiasi Ajovarman palvelupisteessä.

Mikäli sinulla on erillinen ammattipätevyyskortti ja haluat korottamisen yhteydessä luopua siitä ja saada ammattipätevyydestä merkinnän ajokortille, korota ajokorttiasi Ajovarman palvelupisteessä.

Vaihtoehtoiset palvelukanavat

Vain Ajovarmassa voit korottaa ryhmän 1 ajokorttia ryhmän 2 ajokorttiluokilla.

Ajokortin korottaminen Ajovarmassa

Korottaessasi ajokorttia Ajovarmassa, ota mukaasi

 • aikaisempi ajokorttisi
 • passivalokuvaa (HUOM! Et tarvitse uusia valokuvia, jos sinulla on voimassa oleva passi tai henkilökortti tai olet toimittanut valokuvan ja nimikirjoitusnäytteen vuonna 2013 tai sen jälkeen ajokorttia, kuljettajakorttia, ammattipätevyyskorttia, ADR-ajolupaa tai taksinkuljettajan ajolupaa varten.)

Lisäksi ota tarvittaessa mukaasi

 • lääkärinlausunto ajokyvystä, jos sinulla on vain ryhmän 1 ajokorttiluokka ja korotat ajokorttia ryhmän 2 ajokorttiluokilla.
 • autokoulusta saamasi todistus kuljettajaopetuksesta, jos korotat ajokortillasi olevaa A1-ajokorttiluokkaa A2-luokkaan tai A2-luokkaa A-luokkaan pelkällä kuljettajaopetuksella.
 • Puolustusvoimilta saamasi tutkintotodistus, jos haluat korottaa ajokorttiasi Puolustusvoimista saadun tutkintotodistuksen perusteella.
 • linja-auton ammatillisesta peruskoulutuksesta saamasi todistus, jos haet ajokortin korottamista koulutuksen perusteella. Tällöin voit saada D-luokan ajo-oikeuden jo 18-vuotiaana.
 • viranomaisen tai työnantajan vapaamuotoinen selvitys siitä, millä perustein ajokortti pitäisi myöntää, jos haet ajokorttia erityisehdon 131 perusteella.
  • Erityisehto 131 merkitsee poikkeusta C- ja/tai D- luokkien vähimmäisikävaatimuksista. Se voidaan myöntää palo- tai pelastusalan, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaan liittyvää ajoa tai huolto- ja korjaamotoiminnan edellyttämää ajoa varten.

Varaa aika ajokortin korottamista varten etukäteen: https://www.ajovarma.fi/ajanvaraus