Omistajanvaihdos ja varmenne

Myyjä voi luoda palvelussa kauppaa varten varmenteen ja tehdä kaupan jälkeen luovutusilmoituksen. Ostaja voi ilmoittaa palvelussa omistajanvaihdoksesta. 

Myyjä:
Kirjaudu Oma asiointi -palveluun ja luo varmenne ajoneuvolle.

Tulosta esitäytetty luovutuskirja kahtena kappaleena, toinen itsellesi ja toinen ostajalle. Täytä luovutuskirjat yhdessä ostajan kanssa.

Ostaja:
Tarkista omistajan nimi ja varmenteen voimassaoloaika varmenteen tarkistuspalvelusta.

Täytä luovutuskirjat yhdessä myyjän kanssa. Kirjaudu Oma asiointi -palveluun ja tee omistajanvaihdos varmenteella. Liikennekäytössä olevalla ajoneuvolla on oltava vakuutus ennen omistajanvaihdoksen tekemistä.


Ostaja:
Jos myyjä on tehnyt sinulle luovutusilmoituksen käyttäen henkilö tai Y-tunnusta, et tarvitse varmennetta.

Ostaessasi ajoneuvon autoliikkeestä liike voi rekisteröidä ajoneuvon puolestasi.

Myyjänä luot Oma asiointi -palvelussa varmenteen ajoneuvosi kauppaa varten. Varmenteen luomisen yhteydessä voit tulostaa palvelusta esitäytetyn luovutuskirjan kaupan molemmille osapuolille. Palvelussa voit myös perua varmenteen, jos kaupat peruuntuvat. 

Tee kaupanteon jälkeen luovutusilmoitus, jolla varmistat, että ajoneuvoa koskevat velvoitteesi päättyvät oikeaan luovutuspäivään. Säilytä toinen luovutuskirjoista itselläsi mahdollisten ristiriitatilanteiden varalta. 
 
Huom!
 • Jos myyt ajoneuvon ulkomaille, ostaja tarvitsee rekisteröintitodistuksen molemmat osat. 
 • Luovutusilmoituksen tekemisen jälkeen et voi tehdä ajoneuvolle enää muita rekisteröintitoimenpiteitä, tulostaa todistusta tai luoda varmennetta. 

Ostajana voit ilmoittaa palvelussa omistajanvaihdoksesta. Samalla voit lisätä myös muita omistajia ja haltijoita. Ilmoitusta varten tarvitset myyjältä varmenteen (voimassa 14 vrk). Omistajanvaihdos onnistuu myös ilman varmennetta, jos myyjä on tehnyt sinulle luovutusilmoituksen henkilö- tai Y-tunnuksella.

Jos olet saanut myyjältä varmenteen sijaan rekisteröintitodistuksen ilmoitusosan, omistajanvaihdos on tehtävä rekisteröivän vakuutusyhtiön tai rekisteröivän katsastustoimipaikan toimipisteessä.

Ilmoita omistajanvaihdoksesta 7 vrk:n sisällä siitä, kun rekisteriin merkitty omistaja on luovuttanut ajoneuvon. Omistajanvaihdos on tehtävä myös liikennekäytöstäpoistetulle ajoneuvolle. 

Liikennekäytössä olevalla ajoneuvolla on oltava vakuutus ennen omistajanvaihdoksen rekisteröimistä. 

Rekisteri-ilmoitus on edullisinta tehdä sähköisessä palvelussa.


Vaihtoehtoiset asiointikanavat

 • Henkilökohtainen asiointi vakuutusyhtiön tai rekisteröivän katsastustoimipaikan toimipisteessä. Omistajanvaihdosta varten tarvitset joko varmenteen tai rekisteröintitodistuksen ilmoitusosan (II osan). Omistajanvaihdos onnistuu myös ilman varmennetta tai II osaa, jos edellinen omistaja on tehnyt sinulle luovutusilmoituksen. Luovutusilmoituksen tekemistä varten tarvitset luovutuskirjan, jossa on vähintään ostajan nimi ja osoite. Myös henkilö- tai Y-tunnuksen antaminen on suositeltavaa.  
 • Oman vakuutusyhtiösi tarjoama sähköinen itsepalvelu. Omistajanvaihdosta varten tarvitset varmenteen. Omistajanvaihdos onnistuu myös ilman varmennetta tai II osaa, jos edellinen omistaja on tehnyt sinulle henkilö- tai Y-tunnuksella luovutusilmoituksen. Luovutusilmoituksen tekemistä varten tarvitset ostajan nimen ja henkilö- tai Y-tunnuksen.
 • Autoliike tai rahoitusyhtiö voi hoitaa omistajanvaihdoksen rekisteröinnin puolestasi ajoneuvon hankinnan yhteydessä.

Palvelun edellytykset

Yleiset

 • Palvelu edellyttää tunnistautumista. Ilmoituksen tekijän tulee olla vähintään 15-vuotias.

Varmenne

 • Varmenteen voi luoda tai perua vain ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja.

Omistajanvaihdos

 • Ajoneuvolla on voimassa oleva liikennevakuutus (ellei se ole liikennekäytöstä poistettu)
 • Ajoneuvolla on voimassa oleva varmenne tai myyjän tekemä luovutusilmoitus ostajan henkilötunnuksella tai Y-tunnuksella.
 • Jos alaikäisellä omistajalla ei ole kyseisen ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttavaa ikää, on samalla ilmoitettava ajoneuvoa käyttävä haltija.
 • Jos omistajaksi tai haltijaksi ilmoitetaan henkilö, tulee hänellä olla suomalainen henkilötunnus.
 • Jos omistajaksi tai haltijaksi ilmoitetaan organisaatio, tulee tällä olla voimassaoleva Y-tunnus

Luovutusilmoitus

 • Sähköisessä palvelussa tehtävässä luovutusilmoituksessa on annettava ostajan nimi ja suomalainen henkilö- tai Y-tunnus. 

 

Palvelu ei ole mahdollinen, jos

 • Ajoneuvolla ei ole voimassaolevaa rekisteritunnusta
 • Ajoneuvolla on rekisteröinnin muutoskielto
 • Ajoneuvotietojen käsittely on vireillä
 • Ajoneuvolla on luovutusrajoitus
 • Ajoneuvo on erityiskäytössä (pelastus-, ruumis- tai eläinlääkintäauto)
 • Ajoneuvolla on merkintä rekisteristä poistosta, lopullisesta poistosta tai ulkomaille/Ahvenanmaalle poistosta
 • Ajoneuvo on anastettu
 
Ajoneuvon ostajalle:
Usein kysyttyä
Ajoneuvon myyjälle:
Usein kysyttyä
 
Ostajan ja myyjän muistilista rekisteröintiin (lataa pdf)
 
Vinkkejä autokauppaan (lataa pdf)