Anvisning

I tjänsten kan du söka skatteuppgifter om fordon i fordonstrafikregistret. Om fordonsskatten för fordonet har förfallit eller förfaller till betalning, kan du också betala skatten via tjänsten.

I tjänsten ser du grunden för fordonsskatten för det fordon som du valt och fordonsskattens belopp. Dessutom får du information om fordonsskatt som förfallit eller som förfaller till betalning och eventuell tilläggsskatt eller andra avgifter. 

Du kan betala fakturor på obetald fordonsskatt genom att trycka på knappen Betala. Knappen visas bara då det finns obetald skatt för fordonet.

Du får alla uppgifter som behövs för att betala skatten direkt från tjänsten. Betalningen sker genast, så du kan inte välja en annan förfallodag.  

Om du har köpt ett begagnat fordon, registrera det i ditt namn innan du betalar fordonsskatten! 

Obetald fordonsskatt och användningsförbud

Om fordonsskatten inte är betald efter förfallodagen, beläggs fordonet med användningsförbud. Användningsförbudet avlägsnas först när alla förfallna skatter jämte ränta har betalats.

Om du betalar fordonsskatten för ett fordon med användningsförbud via den här tjänsten, avlägsnas användningsförbudet genast efter betalningen. Om du betalar fordonsskatten för ett fordon med användningsförbud på något annat sätt (t.ex. som kontoöverföring), kan betalningen fördröjas och du bör ha med dig ett kvitto på betalningen när du kör i en veckas tid.