Första registrering av farkost

Den första registreringen för en farkost ska göras innan farkosten tas i bruk i Finland. Med första registrering avses samtliga farkoster som registreras för första gången i Finland. En förutsättning för registreringen är att farkosten tas i bruk i Finland.

Logga in i tjänsterna Mina e-tjänster och välj Första registrering av farkost. Komplettera uppgifterna om ägare/innehavare, farkost och motor.
Tjänsten Mina ärenden
Betala registreringen och återgå till tjänsten för att få en bekräftelse.
Efter registreringen skickas registreringsbeviset till ägarens adress enligt Befolkningsregistercentralen.

Förutsättningar

  • Du är farkostens blivande ägare och minst 18 år gammal
  • Tjänsten Mina e-tjänster förutsätter autentisering

Att beakta

Alternativa kanaler för att uträtta ärenden

  • Besök avtalsregistrerarens verksamhetsställe
  • fyll i och skicka in blanketten Anmälan till farkostregistret samt nödvändiga bilagor. Adress: Trafiksäkerhetsverket, PB 320, 00101 Helsingfors

En farkost som genomgått första registrering och fått en registreringsbeteckning kan användas som normalt redan innan registreringsbeviset har mottagits. Myndigheterna kan vid behov kontrollera i systemet att farkosten är registrerad och att bevisbeställningen är i kraft. Det lönar sig dock att ha köpebrevet med sig då man rör sig till sjöss.

Mer information:

http://www.veneily.fi/sv

Tillämpade lagrum:

Lag om farkostregistret (Finlex)

 

Börja använda tjänsten