Verifiering av personcertifikat

Här kan du elektroniskt verifiera behörighetsbrev, certifikat eller kompetensbevis som Trafi har utfärdat samt radiobehörighet enligt STCW som Kommunikationsverket har utfärdat. Du matar in behörighetens nummer och innehavarens födelsedatum och som svar får du noggrannare uppgifter om behörigheten om den hittas i systemet.

Tjänsten är på engelska.

Börja använda tjänsten