Farkostägarbyte

Samtliga minst 5,5 meter långa segel- eller motorbåtar ska anmälas till Trafis farkostregister. Anmälningsskyldigheten gäller även andra farkoster med en motorstyrka på minst 15 kilowatt, dvs. mer än 20 hästkrafter.

Köparen ska lämna in anmälan till Trafi inom 30 dagar efter köpet.

Gör på detta sätt:

Oma asiointi -palvelussa
Säljare: Logga in i tjänsten Mina ärenden och skapa ett certifikat för farkosten. Skriv ut det förhandsifyllda köpebrevet.
Säljare: Lämna över certifikatet till köparen i samband med köpet.

Köpare: Kontrollera ägarens namn och certifikatets giltighetstid i Trafis ärendehanteringstjänst.
Köpare: Logga in i Trafis tjänst Mina ärenden och anmäl ägarbytet med certifikatet och registerkoden.

Det förmånligaste sättet att lämna in anmälan är att använda Trafis elektroniska certifikat. Certifikatet stöder köpet med tanke på både säljaren och köparen:

  • Med hjälp av farkostuppgifterna kan säljaren skriva ut ett förhandsifyllt överlåtelsebrev (köpebrev).
  • I samband med anmälan om ägarbyte behöver köparen inte sända en kopia av köpebrevet till Trafi.
  • Om köparen använder ett certifikat, blir anmälan om ägarbytet förmånligare.

Förutsättningarna för elektroniskt ägarbyte:

  • Säljaren ska vara en myndig person som förts in som ägare i registret.
  • Köparen ska vara en myndig person.
  • Om en person anmäls som ägare eller innehavare, ska denna ha ett finskt personnummer.
  • Om en organisation är ägare eller innehavare, ska denna ha ett giltigt FO-nummer.
  • Person- eller FO-numret uppges i samband med anmälan om ägarbytet.

Alternativa ärendehanteringskanaler:

Mer information:

www.trafi.fi/batliv