Beställning av dubblett av körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort. Du kan också beställa ett nytt körkort om polisen har ändrat uppgifterna om din körrätt, om dina personuppgifter har ändrats eller om du vill byta ett körkort av gammal modell till ett EU-körkort i kreditkortsformat.

Beställ en dubblett i Mina ärenden -tjänsten
Betala för beställningen. Beställningen överförs till Trafi för behandling.

Du får körkortet per post ungefär fyra vardagar efter din beställning.

Använd tjänsten, om

 • ditt körkort har försvunnit
 • ditt körkort har blivit förstört eller gått sönder
 • ditt körkort har blivit tillgripet
 • du vill byta ditt körkort av gammal modell till ett EU-körkort

Förutsättningar för att använda tjänsten

 • din körrätt måste vara giltig
 • ditt foto och din namnteckning måste finnas i myndighetsregistret i elektroniskt format. När du beställer körkort via vår elektroniska tjänst ger du oss tillstånd att på ditt körkort använda de foton som syns i e-tjänsten och som finns i Trafis fotoregister eller passfotoregistret. Foto och namnteckning finns i systemet, om
  • du har gett dem år 2013 eller senare för att få ett körkort, förarkort, yrkeskompetensbevis, ADR-körtillstånd eller körtillstånd för taxiförare, eller
  • du har beviljats ett identitetskort eller ett pass inom de senaste fem åren
 • du har en adress i Finland (exklusive Åland)
  • Körkorten postas till kundens officiella adress i Finland som finns i befolkningsdatasystemet. Om dina adressuppgifter är felaktiga, uppdatera dem i Postens och magistratens gemensamma Flyttanmälningstjänst på adressen www.posti.fi/flyttanmalan.
 • du har möjlighet att identifiera dig med nätbankskoder eller med mobilcertifikat
 • Vid namnändring går det som regel inte att använda tjänsten eftersom du behöver lämna ett nytt namnteckningsprov på Ajovarma. På samma gång kan du beställa det nya körkortet via Ajovarma. Men om polisen redan har beviljat dig ett nytt pass eller identitetskort på basis av namnändring, går det att använda fotot och namnteckningsprovet även via denna elektroniska tjänst, och en kortbeställning kan således göras. Innan beställningen bekräftas, ska du kontrollera och bekräfta att namnteckningen motsvarar ditt nuvarande namn och ser ut som du vill att den ska på ditt nya körkort.

Leveranstid för körkort

 • cirka fyra vardagar

Alternativa sätt att sköta ärendet: