Register- och beskattningsuppgifter för fordon

Genom att uppge registreringsnummer kan du kontrollera förfallen fordonsskatt samt skatt som håller på att förfalla för vilken bil som helst samt de uppgifter som antecknats om fordonet i registret.  Då du är inloggad i Mina ärenden har du tillgång till motsvarande uppgifter om fordon du äger eller är innehavare av.

Informationsinnehållet i registeruppgifterna varierar beroende på uppgifternas offentlighet, fordonsslag och tidpunkten för fordonets registrering. Uppgifterna kan innehålla begränsningar för överlåtande av information, varvid Trafi inte kan överlåta personuppgifter i anslutning till fordonsuppgifterna. Detta påverkar inte avgiften för sökning av registeruppgifter.

Använd denna tjänst, om

du utifrån registreringsnumret vill ha uppgifter om till exempel ägare, innehavare, besiktningar, avregistrering och avställning, registreringsnummer, fordonets användning, obetald skatt och försäkringar. Om du är ägare eller innehavare för fordonet i fråga, får du registeruppgifter om fordonet avgiftsfritt i tjänsten Mina ärenden.

Tjänsten innehåller följande uppgifter:

Förutsättningar

 • I den offentliga tjänsten görs kontrollen utgående från registreringsnummer
 • Du identifierar dig i tjänsten "Mina ärenden" med nätbankskoder eller mobilcertifikat
 • Fordonet är antecknat i fordonstrafikregistret och/eller skattesystemet

Att beakta

 • Tjänsten innehåller fordonsuppgifter från cirka 1989. För att få tidigare uppgifter kan du göra en dokumentbeställning.
 • Vad gäller begränsningar ger tjänsten bara sådana uppgifter som lett till användningsförbud för fordonet. Tjänsten ger inte information om ändringsförbud som förhindrar registreringsändringar.
 • Uppgifter som hämtas i tjänsten får inte användas på ett sätt som strider mot lagen eller i sådant syfte som kan äventyra personers integritetsskydd.
 • Uppgifter som hämtas i tjänsten ska i regel utnyttjas i samband med försäljning av fordon till konsumenter för att säkerställa att köpet är tillförlitligt då det gäller fordonsuppgifter eller ägare, exempelvis genom att kontrollera att försäljaren äger fordonet. Övriga godkända användningssyften ska ha koppling till trafiksäkerhet, fordon, fordonstrafik, skador för miljön orsakade av fordonstrafik eller transport av fordon.
 • För att öppna pdf-filer behöver du programmet Adobe Reader, som kan laddas ner gratis på webben på adressen www.adobe.com/se.

Mer information om

Alternativa tjänster

Lagstiftning

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
Personuppgiftslag (523/1999)
Lag om fordonstrafikregistret (541/2003)
Fordonsskattelag (1281/2003)

Offentliga registeruppgifter för fordonet

Pris:

 • Basuppgifter om fordonet 3,00 €
 • Bas- och historikuppgifter om fordonet 4,00 €
 • Fordonets tekniska specifikationer 2,00 €
 • Ett utdrag ur fordonsuppgifterna 3,50 €