Föraruppgifter och körkortsutdrag

När du loggar in i tjänsten Mina ärenden kan du kontrollera dina egna föraruppgifter och skriva ut ett körkortsutdrag och dina egna yrkeskompetensuppgifter.

Använd denna tjänst, om
 • Du vill granska dina uppgifter om din körrätt och ditt körkort
 • Du vill granska dina yrkeskompetensuppgifter
 • Du vill skriva ut ett körkortsutdrag
 • Du vill skriva ut dina yrkeskompetensuppgifter
 • Du vill granska körrätt för person. 
Tjänsten innehåller följande uppgifter:
 • Egna föraruppgifter
  • Du kan kontrollera uppgifterna om din körrätt och ditt körkort
 • Egna yrkeskompetensuppgifter
  • Du kan kontrollera dina egna uppgifter om grundutbildning och fortbildning för yrkeskompetens som lastbils- och bussförare samt taxiförare
 • Körkortstillstånd
  • En PDF-utskrift för utbildning, arbete eller annat körkortsärende
  • Uppgifter om senaste körrätt och körkort, giltiga körtillstånd samt uppgifter om åtgärder förknippade med körrätt och eventuella uppgifter om trafikförseelser
  • Utskriften finns att få på finska, svenska och engelska
 • Offentliga föraruppgifter
  • Körkortskategori, datum för beviljande av körkort, sista giltighetsdag för körkort
  • Körrättens giltighet, begynnelsedag och sista giltighetsdag för körrättskategorierna
Villkor
 • Tjänsten förutsätter identifiering (egna uppgifter)
Att beakta
 • För att öppna PDF-filer behöver du programmet Adobe Reader, som kan laddas ner gratis på webben på adressen www.adobe.com/fi
 • Om dina uppgifter behöver rättas, ta kontakt med Trafis kundtjänst: asiakaspalvelu(at)trafi.fi, tfn 029 534 5100 (lna/msa) vardagar kl. 8.00–16.15.
Ytterligare information 
Alternativa tjänster
Lagstiftning

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
Personuppgiftslag (523/1999)
Lag om fordonstrafikregistret (541/2003)

Offentliga föraruppgifter

Körrätt för person: 2,00 €