Föraruppgifter och körkortsutdrag

Den offentliga förfrågningstjänsten är ur bruk tills vidare. Du kan använda tjänsten Mina ärenden dagligen kl. 8–18.

Med personbeteckning eller namn kan du kontrollera en persons offentliga uppgifter om körrätt, körkort och yrkeskompetens.

Som inloggad användare i tjänsten Mina ärenden har du tillgång till dina uppgifter om körrätt, körkort och yrkeskompetens. Du kan dessutom skriva ut ett körkortsutdrag eller uppgifter om yrkeskompetens.

Använd denna tjänst, om
 • Du vill se dina uppgifter om körrätt och körkort
 • Du vill se dina uppgifter om yrkeskompetens
 • Du vill skriva ut ett körkortsutdrag
 • Du vill skriva ut uppgifter om din yrkeskompetens
 • Du vill kontrollera offentliga föraruppgifter
Tjänsten innehåller följande uppgifter:
 • Dina föraruppgifter
  • Du kan kontrollera dina uppgifter om körrätt och körkort
 • Uppgifter om din yrkeskompetens
  • Du kan kontrollera och skriva ut dina:
   • uppgifter om grundläggande utbildning och fortbildning för yrkeskompetens för lastbils- och bussförare samt för taxiförare
   • kortuppgifter (yrkeskompetensbevis, förarkort, ADR-körtillstånd, körtillstånd för taxiförare)
 • Körkortsutdrag
  • Pdf-utskrift över utbildning, arbetsplats eller annat för ett körkortsärende
  • Uppgifter om senaste körrätt och körkort, giltiga körtillstånd samt uppgifter om åtgärder i anslutning till körrätt och om eventuella trafikförseelser
  • Utskrifterna finns på finska, svenska och engelska
 • Offentliga föraruppgifter
  • Du kan kontrollera och skriva ut uppgifter om en persons:
   • körrätt (sista giltighetsdag och när körrätten i olika kategorier börjar)
   • körkort (körkortsklass, datum då körkortet utfärdats och sista giltighetsdag)
   • yrkeskompetens
    • specialvillkor 95 för yrkeskompetens på körkortet, dess kategorier och giltighetstid
    • Förares yrkeskompetensbevis, kortets kategorier och sista giltighetsdag
    • Förarkort och dess sista giltighetsdag
    • ADR-körtillstånd, dess underkategorier och klasser samt sista giltighetsdag
    • Uppgifter om utbildning för yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
    • Körtillstånd för taxiförare, tillståndets sista giltighetsdag
Förutsättningar
 • Tjänsten kräver autentisering (egna uppgifter)
Att beakta
 • För att öppna PDF-filer behöver du programmet Adobe Reader, som kan laddas ner gratis på webben på adressen www.adobe.com/se
 • Om dina uppgifter behöver rättas, ta kontakt med Trafis kundtjänst: asiakaspalvelu(at)trafi.fi, tfn 029 534 5100 (lna/msa) vardagar kl. 8.00–16.15.
 • Uppgifter som hämtas i tjänsten får inte användas på ett sätt som strider mot lagen eller i sådant syfte som kan äventyra personers integritetsskydd.
Mer information 
Alternativa tjänster
Lagstiftning

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679)

Lag om transportservice 320/2017