De vanligaste frågorna

Vägtrafik

Vad är ett certifikat och till vad behöver jag det?

Ett certifikat är en kod med sex tecken som en ägare som är införd i farkostregistret eller fordonsregistret kan skapa avgiftsfritt i den elektroniska tjänsten Mina ärenden, när hen ska sälja eller överlämna en farkost eller ett fordon till en ny ägare. Säljaren lämnar över certifikatet till köparen, som ska visa det vid registreringen av ägarbyte i e-tjänsten Mina ärenden. För farkoster gäller certifikatet i 30 dygn och för fordon i 14 dygn. Fordonet ska dock registreras inom sju dagar efter att äganderätten har överförts.

Köparen kan avgiftsfritt kontrollera giltigheten av ett certifikat i tjänsten Kontrollera certifikatets giltighet och uppgifter. Köparen får samtidigt reda på namnet på den ägare som införts i registret och information om eventuella begränsningar för fordonet, till exempel om fordonet inte är besiktat eller om det finns obetalda fordonsskatter.

Hur kontrollerar jag att en påställning eller en avställning som har gjorts via den elektroniska tjänsten har trätt i kraft?

Om du kommer in på bekräftelsesidan efter registreringen, har din registeranmälan lyckats och önskad ändring har trätt i kraft. Du kan kontrollera saken i fordonsuppgifter i tjänsten Mina ärenden. Det kan ta flera minuter att uppdatera fordonsuppgifterna.

Om du inte kommer in på bekräftelsesidan och din åtgärd inte syns i fordonsuppgifterna i tjänsten Mina ärenden, ska du kontrollera om din registeranmälan har sparats. Kontrollera om avgiften har debiterats ditt konto. Om avgiften inte har debiterats, har din registeranmälan inte sparats. Gör din registeranmälan på nytt. Påställningen är avgiftsfri, och du kan försöka på nytt om den misslyckades.

Om din anmälan inte heller lyckas på det andra försöket, ska du kontakta vår kundservice. 

Man får inte köra bilen, om uppdateringen av registeranmälan har misslyckats!

Hur kontrollerar jag att en beställning av registreringsbevis via den elektroniska tjänsten har lyckats?

Om du efter händelsen kommer till bekräftelsesidan har beställningen av registreringsbevis lyckats Du får ett nytt registreringsbevis med posten inom 7 dagar.

Om du inte kommer till bekräftelsesidan bör registreringen av registeranmälan kontrolleras. Du kan få detta bekräftat genom att ringa till kundtjänsten, tel. 020 618 5119 (kl. 8-16.15).

Avgiften för elektronisk registrering visas två gånger på mitt kontoutdrag. Hur återbetalas den extra avgiften?

Meddela detta genom att ringa till kundtjänsten. För återbetalning av en extra avgift måste man meddela Trafi

  • namn och kontaktuppgifter för den person som gjorde registeranmälan
  • kontonumret för den person som gjorde registeranmälan
  • fordonets registreringsnummer samt
  • det datum, då man gjorde den elektroniska registreringen.
 
Varför kan jag inte göra en elektronisk registrering? Systemet meddelar "Det är inte möjligt att använda de elektroniska registreringstjänsterna eftersom fordonet har …".

Anmälan kan inte göras via den elektroniska tjänsten om fordonet har anteckningar som hindrar en elektronisk registeranmälan (t.ex. om ändringsförbud, pågående ärende eller slutlig avställning).

Om fordonet har en anteckning som hindrar en elektronisk registeranmälan, meddelar E-tjänsten om hinder under tjänstens förlopp och tjänstehändelsen avbryts.

Hur gör jag om jag inte får hem registreringsbeviset jag har beställt med posten?

Du bör vänta på registreringsbeviset i 14 dagar efter att du beställt det. Efter det kan du inom 7 dagar avgiftsfritt hämta ett nytt bevis på något av de besiktningsställen som utför registreringar.

Vad händer om man kör i trafik med ett fordon som avställts?

Om fordonet används under avställningstiden, kan polisen beslagta fordonets registreringsskyltar och registreringsbevis.

För fordonsskattepliktiga fordon påförs fordonsskatt för användningstiden i trafik som efterbeskattning samt en extra straffskatt på fordonsskatten. Tilläggsskatten uppgår till 12 månaders skatt gånger fem, dock alltid minst 1 000 euro. Mer information om tilläggsskatt finns på Trafis webbplats Avställning och tilläggsskatt.

För den oförsäkrade tiden uppbär Trafikförsäkringscentralen en avgift för oförsäkrad tid.

Hur kan jag försäkra mig om att bilen jag vill köpa är påställd vid köptillfället?

Du kan utan kostnad kontrollera detta via tjänsten Offentliga skatteuppgifter om fordon eller kontakta Trafis kundtjänst angående förbud att lämna ut uppgifter. 

Går det att få information om fordon som har varit registrerade utomlands?

I fordonstrafikregistret finns endast uppgifter om fordon som är eller har varit registrerade på Fastlandsfinland. 

Finns det uppgifter i registret om var ett fordon är försäkrat för tillfället?

Ja. I registret finns information om när försäkringen har trätt i kraft och försäkringsbolagets namn.

Jag är inte säker på varje tecken i registernumret. Kan uppgifter om fordonet ändå sökas?

De enskilda registerförfrågningar som Trafiksäkerhetsverket erbjuder (på internet, per sms och telefon) kräver ett fullständigt registreringsnummer som sökkriterium.

Vad ska jag göra om fordonsinformationen inte hittas vid sökning med registreringsnumret?

Om information om ett fordon inte hittas vid sökning med registreringsnumret är det sannolikt att fordonet har avregistrerats för mycket länge sedan eller att registreringsnumret har ändrats. Du kan utan kostnad kontrollera detta genom att kontakta Trafis kundtjänst angående förbud att lämna ut uppgifter.

Jag vill att mina adressuppgifter inte ska gå att spåra via mitt fordons registreringsnummer. Vad kan jag göra?

Du kan lämna in ett förbud att lämna ut adressuppgifter till fordonstrafikregistret. När förbudet har registrerats ges inte dina adressuppgifter längre ut via sms- eller telefontjänster. Ett förbud att lämna ut adressuppgifter förhindrar inte utlämnande av namn eller fordonsuppgifter. Närmare anvisningar finns på sidan Förbud att lämna ut uppgifter.

Duplett av körkortet

Jag har gift mig och tagit min makes/makas efternamn. Kan jag beställa ett nytt körkort via Trafis e-tjänster?

Om du har beviljats ett nytt pass med din nya namnteckning kan du använda tjänsten. Annars måste du först lämna in ett nytt namnteckningsprov till Ajovarmas serviceställe.

Jag är för tillfället försatt i körförbud. Kan jag beställa ett nytt körkort så att jag genast kan börja köra igen då körförbudet uppför?

Du kan beställa en duplett av körkortet enbart om din körrättighet är i kraft. Polisen måste returnera din körrättighet innan du kan beställa körkortet.

Mina adressuppgifter är felaktiga, vad ska jag göra?

Du kan kontrollera dina adressuppgifter via Befolkningsregistercentralens e-tjänst https://verkkopalvelu.vrk.fi/Omat/Etusivu.aspx eller hos magistraten. Enligt lagen ska man alltid göra en flyttanmälan då man permanent flyttar till en ny adress eller om man tillfälligt vistas på en annan adress i över tre månader. Du kan göra en flyttanmälan på adressen www.posti.fi/flyttanmalan Om dina adressuppgifter inte är korrekta trots uppdateringen, ta kontakt med Trafis körkortsrådgivning (tel. 029 534 5113 eller e-post: neuvonta@trafi.fi)

Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning

Jag har ett parkeringstillstånd som är i kraft, men det blev stulet. Kan jag beställa en duplett av tillståndet med samma uppgifter?

För att minimera missbruk av parkeringstillstånd är det inte möjligt att beställa duplett via Trafis e-tjänster. Du kan beställa en duplett av parkeringstillståndet på Ajovarmas serviceställe. Ajovarma kontrollerar uppgifterna gällande ditt tidigare parkeringstillstånd från polisen eller Trafis register innan de beviljar duplett av tillståndet.

Mina adressuppgifter är felaktiga, vad ska jag göra?

Du kan kontrollera dina adressuppgifter via Befolkningsregistercentralens e-tjänst https://verkkopalvelu.vrk.fi/Omat/Etusivu.aspx eller hos magistraten. Enligt lagen ska man alltid göra en flyttanmälan då man permanent flyttar till en ny adress eller om man tillfälligt vistas på en annan adress i över tre månader. Du kan göra en flyttanmälan på adressen www.posti.fi/flyttanmalan

Jag har fått ett omfattande läkarutlåtande för körkortsansökan. Kan jag använda detta läkarutlåtande då jag ansöker om parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning?

Du kan inte använda samma läkarutlåtande. Till ansökan om parkeringstillstånd bifogas "Läkarutlåtande för parkeringstillstånd för person med funktionsnedsättning". Läkaren kan skriva ut blanketten från Trafis internetsidor http://www.trafi.fi/sv/vagtrafik/jag_har_korkort/forarens_korhalsa