Identifiering

Organisationskunder identifierar sig med KATSO-tjänsten eller Suomi.fi-identifikation. Suomi.fi-rollerna i Trafis tjänst Mina ärenden är följande:

  • Näringsidkare (NI)
  • Verkställande direktör (VD)
  • Ställföreträdare för verkställande direktören (SVD)
  • Bolagsman (BM)
  • Styrelseordförande

Du får mer information om Suomi.fi-identifikationen i statens gemensamma Medborgarrådgivning

KATSO-tjänsten kan tas i användning på adressen http://www.vero.fi/katso. Organisationer som har en KATSO-autentisering kan själva auktorisera sina arbetstagare för olika roller i E-tjänsterna. Trafi har följande roller i KATSO-tjänsten:

Huvudanvändare/ Sekundär huvudanvändare Rollen kan använda alla E-tjänster och bevilja andra arbetstagare autentisering för ärendehantering. Huvudanvändaren godkänner användarvillkoren (första inloggningen).
Registrering av transportmedel Rollen ger rätt att göra registreringar om transportmedel och anmäla om korrigering av brister som konstaterats vid besiktning av fartyg.  Rollen ger inte behörighet att skapa eller se certifikat för farkoster.
Certifikat rättigheter Genom rollen kan du skapa och ta bort certifikat för fordon eller farkosten.
Rollen ger rätt att registrera fortskaffningsmedel och anmäla om korrigering av brister som konstaterats vid besiktning av fartyg
Fordonsbeskattning Rollen ger rätt att anmäla och komma överens om vilka uppgifter som ska användas i fordonsbeskattningen. Rollen ger rätt att se andra uppgifter, men inte rätt att se certifikat för farkoster.
Se på uppgifter om transportmedel Rollen ger rätt att se uppgifter om farkoster som ägs eller innehas (inte certifikat) och skriva ut dokument som hänför sig till dem. Rollen ger också rätt att beställa Informationstjänstens avgiftsbelagda dataprodukter.

Råd i övrigt som gäller ibruktagandet av KATSO-tjänsten och andra frågor lämnas av Skatteförvaltningen.