Anmäl att brister som konstaterats vid besiktningen åtgärdats

I tjänsten kan du anmäla att de brister som upptäcktes på farkosten vid föregående besiktning åtgärdats och titta på besiktningsuppgifterna. De uppgifter om de åtgärdade brister vilka du lämnat med anmälan förmedlas till Trafis register och det är inte nödvändigt att göra en ny besiktning vad gäller de anmälda reparationerna.

Om du inte anmäler att bristerna åtgärdats på något sätt inom den utsatta tiden, upphör det besiktningsbevis som beviljats för fartyget att gälla.

Förutsättningar

  • du har tillgång till en KATSO-kod för organisationer och uträttar ärenden i tjänsten Mina ärenden som administratör eller registrerare
  • du är farkostens ägare eller redare

Närmare information

  • ita.valvonta@trafi.fi eller lansi.valvonta@trafi.fi

Alternativa kanaler för att uträtta ärenden

Alternativt kan du direkt kontakta den tillsynsenhet som utfört besiktningen och anmäla att bristerna åtgärdats.