Ändring av tekniska uppgifter

Genom den elektroniska tjänsten "Mina ärenden" kan du göra en anmälan till Trafi om sådana tekniska uppgifter som gäller din farkost och som inte behöver bekräftas med separat bilaga. Då det krävs bilagor i samband med anmälningar om uppgifter, kan du dock göra anmälan med en elektronisk blankett. Om registeruppgifterna för en farkost har ändrats, ska detta anmälas till Trafi inom 30 dagar.

 
Gör på detta sätt:
 
Välj det fordon för vilket du anmäler uppgifter.
Betala för beställningen.
Registreringsbeviset skickas till dig per post.

Använd tjänsten "Mina ärenden", om du

Förutsättningar

  • Du är ägare till en farkost (innehavaren kan beställa ett registreringsbevis).
  • Du identifierar dig på tjänsten "Mina ärenden" med hjälp av dina nätbankskoder eller med ett mobilcertifikat.
  • Fordonet finns förtecknat i Trafis farkostregister.

Att beakta

  • Om de ändrade uppgifterna gäller de uppgifter som finns i registreringsbeviset, får du ett nytt bevis inom 2–3 veckor.

Alternativa tjänstekanaler

  • Fyll i och skriv ut blanketten Farkostens registeranmälan och sänd den till Trafi. Använd denna blankett i synnerhet om du
    • anmäler om ett ägarbyte och inte har fått ett certifikat av ägaren så att du kan göra anmälan om ägarbyte elektroniskt i tjänsten "Mina ärenden",
    • gör en anmälan om överlåtelse.

Mer information:

http://www.veneily.fi/sv

Tillämpade lagrum:

Lag om registrering av farkoster

Lag om transportservice