Anmälan om sjötjänstgöring

Som redare kan du skicka uppgifterna om sjötjänstgöring på enskilda fartyg som seglar under finsk flagg på elektronisk väg. De personer som anmälan gäller bör finnas i Trafis register. Tjänsten är avgiftsfri.

Gör så här:

I tjänsten Mina ärenden

Logga in i tjänsten Mina ärenden med dina KATSO-koder.

Välj fartyg och logga in i tjänsten "Anmäl sjötjänstgöring". Fyll i de begärda uppgifterna och skicka anmälan.

Efter att du sänt ansökan får du en bekräftelse på de anmälda uppgifterna. Du kan lagra eller skriva ut bekräftelsen.

Villkor för elektronisk anmälan:

  • Logga in med KATSO-koderna
  • Fartyget bör segla under finsk flagg
  • Sjötjänstgöring kan anmälas för personer som finns i Trafis register

Alternativa ärendehanteringskanaler:

  • Fyll i blanketten och skicka den till Trafi. Blanketten kan skickas om e-postbilaga till sjomansregistret@trafi.fi eller per post till Trafi, Sjömansregistret, PB 320, 00101 Helsingfors.

Mer information:

 http://www.trafi.fi/sv/sjofart/register/sjomansregistret

Tillämpade lagrum:

Lag om registrering av fartygspersonal (Finlex)

Lag om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg  (Finlex)

Statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet  (Finlex)