Omregistrering av avregistrerad farkost

Om farkosten har avregistrerats, måste den registreras på nytt innan den tas i bruk i Finland.

Logga in i tjänsten Mina ärenden och välj tjänsten Omregistrering av avregistrerad farkost. Komplettera uppgifterna om ägarna/innehavarna, mata in WIN-koden och komplettera uppgifterna om farkosten och dess motor, om det behövs.
Betala omregistreringen och kom ihåg att klicka på Retur till säljarens tjänst, varefter du får en bekräftelse på betalningen och kan skriva ut ett kvitto.
Efter registreringen postas registreringsbeviset till kontaktpersonen enligt de adressuppgifter som finns i befolkningsregistret.

Villkor

  • Du är en av ägarna till farkosten och minst 15 år gammal
  • Tjänsten Mina ärenden kräver identifiering
  • Farkosten har en standardiserad WIN-kod. Om den saknar WIN-kod, måste du använda våra andra servicekanaler för omregistreringen.

Obs.

  • Bilagor som behövs i e-tjänsten (du kan skanna dem eller fotografera dem t.ex. med en mobilapparat):
    • Köpebrev eller liknande överlåtelsebrev, om farkosten eller dess motor har bytt ägare efter avregistreringen.
  • Handläggningstiden är 1-2 veckor

Alternativa kanaler för att uträtta ärenden

Du kan kontrollera i tjänsten Mina ärenden när farkosten övergått i ditt namn. När så skett kan du använda farkosten även om du inte ännu fått registreringsbeviset.Myndigheterna kan vid behov kontrollera i systemet att farkosten är registrerad och att bevisbeställningen är i kraft. Det lönar sig dock att ha köpebrevet med sig då man rör sig till sjöss.

Mer information:

http://www.veneily.fi/sv

Lainsäädäntö:

Lag om registrering av farkoster

Lag om transportservice