Första registreringen av ett fordon

I tjänsten kan du göra den första registreringen av ett fordon, om fordonet har registreringsnummer och registreringsskyltar. Gör den första registreringen innan fordonet tas i bruk i trafiken och skyltarna fästs i fordonet. För att kunna göra anmälan behöver du certifikatet som säljaren lämnat över till dig. Ibruktagningsdag för ett nytt fordon är dagen för anmälan om första registrering.

Du kan använda fordonet så fort du gjort första registreringen och fäst registreringsskyltarna. Fordonets registreringsskyltar betalas vid den första registreringen och priset på skyltarna läggs till avgiften för första registreringen.

Gör så här:

I tjänsten Mina ärenden
Logga in i tjänsten Mina ärenden och välj tjänsten Gör första registreringen av ett fordon med hjälp av certifikat. Fyll i uppgifterna om fordonet.
I tjänsten Mina ärenden
Betala första registreringen och gå tillbaka till tjänsten; du får ett kvitto.
Kontrollera till slut i Mina ärenden att uppgifterna för ditt fordon har förts in i tjänsten. Du kan ta i bruk fordonet när registreringsskyltarna har fästs.

Det förmånligaste sättet att göra anmälan är att använda Trafis elektroniska certifikat

 • I tjänsten Mina ärenden kan du se uppgifterna för ditt fordon och vid behov göra andra registreringsanmälningar.

Villkor för elektronisk första registrering

 • Fordonet har en gällande trafikförsäkring.
 • Den som gör anmälan ska vara minst 15 år.
 • Tjänsten förutsätter identifiering.
 • Om en minderårig ägare inte har uppnått den ålder som krävs för att få köra det aktuella fordonet, ska den innehavare som använder fordonet samtidigt anmälas.
 • Om en person anmäls som ägare eller innehavare, ska denna ha en finsk personbeteckning.
 • Om en organisation anmäls som ägare eller innehavare, ska denna ha ett giltigt FO-nummer.

Tjänsten är inte möjlig om 

 • behandlingen av fordonsuppgifterna pågår
 • fordonet har en överlåtelsebegränsning
 • fordonet används för särskilda ändamål (räddnings-, lik- eller veterinärbil)
 • fordonet inte har ett giltigt registreringsnummer
 • fordonet har stulits

Alternativa tjänstekanaler:

 • När du skaffar ett nytt fordon kan en bilaffär eller ett finansieringsbolag sköta registreringen för din räkning.
 • Ett personligt besök på ett försäkringsbolag eller på det besiktningsställe som sköter registreringen. Som ny ägare behöver du antingen ett certifikat eller ett förhandsanmälningsintyg för att anmäla en första registrering.
 • Elektronisk självbetjäning som ditt försäkringsbolag eventuellt tillhandahåller. Du behöver ett certifikat för ärendehanteringen.

Mer information

Köpa ett nytt fordon
Import av fordon

Tillämpade lagrum

Fordonslagen
Statsrådets förordning om registrering av fordon