Register- och beskattningsuppgifter om fordon

Tjänsterna för identifierade användare är tillgängliga. Tjänsterna för oidentifierade användare är tillsvidare ur bruk.

Med registreringsnummer eller tillverkningsnummer kan du utan kostnad kontrollera tekniska uppgifter om fordonet som antecknats i registret samt uppgifter om fordonsskatt som förfallit eller snart förfaller till betalning. Du kan även betala fordonsskatten via tjänsten. Ägar- och historikuppgifter är avgiftsbelagda.

Då du är inloggad i Mina ärenden får du utan kostnad tillgång till uppgifter om fordon du äger eller är innehavare av.

Informationsinnehållet i registeruppgifterna varierar beroende på uppgifternas offentlighet, fordonsslag och tidpunkten för fordonets registrering. Uppgifterna kan innehålla begränsningar för överlåtande av information, varvid Traficom inte kan överlåta personuppgifter i anslutning till fordonsuppgifterna. Detta påverkar inte avgiften för sökning av registeruppgifter.

Använd denna tjänst, om

Du utifrån registreringstecknet eller tillverkningsnumret vill ha uppgifter om till exempel ägare, innehavare, besiktningar, avregistrering och avställning, registreringsnummer, fordonets användning, obetald skatt och försäkringar.

Du vill betala fordonsskatt som har förfallit eller som kommer att förfalla till betalning. 

Om du är ägare eller innehavare för fordonet i fråga, får du registeruppgifter om fordonet avgiftsfritt i tjänsten Mina ärenden.

Tjänsten innehåller följande uppgifter:

 • Egna fordonsuppgifter (utan avgift)
  • Register- och beskattningsuppgifter för fordonet i tjänsten Mina ärenden
 • Offentliga register- och skatteuppgifter om fordon
  • Teknista uppgifter om fordonet (avgiftsfri)
  • Ägar- och historikuppgifter (avgiftsbelagda)
  • Skatteuppgifter om fordon (utan avgift)
  • Betalning av skatt som förfallit eller förfaller till betalning

Förutsättningar

 • Tjänster Mina ärenden kräver identifiering
 • För att betala fordonsskatten behöver du nätbankskoder
 • Fordonet är antecknat i fordonstrafikregistret och/eller skattesystemet

Att beakta

 • Tjänsten innehåller fordonsuppgifter från cirka 1989. För att få tidigare uppgifter kan du göra en dokumentbeställning.
 • Ägarhistoriken innehåller uppgifter om den senaste fysiska person som var ägare till fordonet. I fråga om övriga ägare, och om det tidigare ägarskapet har upphört för mer än fem år sedan, står det endast "Privat" i historiken. Uppgifter om organisationer som ägare ges däremot alltid.
 • De avgiftsbelagda historikuppgifterna om fordonet innehåller historik om ägare, besiktning, försäkring, avställning, användning och registrering.
 • Historik om mätarställning finns avgiftsfritt i de tekniska uppgifterna om fordonet.
 • Uppgifter som hämtas i tjänsten får inte användas på ett sätt som strider mot lagen eller i sådant syfte som kan äventyra personers integritetsskydd.
 • Uppgifter som hämtas i tjänsten ska i regel utnyttjas i samband med försäljning av fordon till konsumenter för att säkerställa att köpet är tillförlitligt då det gäller fordonsuppgifter eller ägare, exempelvis genom att kontrollera att försäljaren äger fordonet. Övriga godkända användningssyften ska ha koppling till trafiksäkerhet, fordon, fordonstrafik, skador för miljön orsakade av fordonstrafik eller transport av fordon.
 • För att öppna pdf-filer behöver du programmet Adobe Reader, som du kan ladda ner gratis på webben på adressen www.adobe.com/se.

Mer information om

Alternativa tjänster

Lagstiftning

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679)
Lag om transportservice 320/2017
Fordonsskattelag (1281/2003)