Ändringar i ägar- eller innehavarinformation av ägt fordon

I tjänsten kan du ändra ägar- och innehavarinformation av ett fordon du redan äger. Om du har sålt ditt fordon, gör en överlåtelseanmälan.

Som i registret antecknad ägare av fordonet kan du lägga till eller ta bort innehavare eller andra ägare genom att identifiera dig i tjänsten.

Du behöver inget certifikat för att göra en ändring.

Som i registret antecknad innehavare av fordonet kan du ändra uppgifter, om du har fått ett certifikat av ägaren för att göra ändringar.

Certifikatet gör det möjligt för innehavaren att göra en anmälan om ägarbyte eller ändring av innehavare.

Om du har sålt ditt fordon, gör en överlåtelseanmälan som försäkrar att dina förpliktelser inte fortsätter efter överlåtelsedatumet. Du kan göra en överlåtelseanmälan här.

Alternativa tjänstekanaler

 • Personligt besök på ett försäkringsbolags verksamhetsställe eller ett verksamhetsställe för ett besiktningskontor som sköter registreringar. Innehavaren behöver ett certifikat för att sköta ärenden
 • Elektronisk självbetjäning som erbjuds av ditt försäkringsbolag. Innehavaren behöver ett certifikat för att sköta ärenden.

Villkor för tjänsten

 • Fordonet har en gällande trafikförsäkring (om fordonet inte är avställt).
 • Fordonet har ett gällande certifikat eller en av säljaren gjord överlåtelseanmälan med köparens personbeteckning eller FO-nummer. Du behöver inte ett certifikat om du ändrar uppgifterna för nuvarande ägare eller innehavare för ett fordon som du äger.
 • Tjänsten förutsätter identifiering. Den som gör anmälan ska vara minst 15 år.
 • Om en minderårig ägare inte har uppnått den ålder som krävs för att få köra det aktuella fordonet, ska den innehavare som använder fordonet samtidigt anmälas.
 • Om en person anmäls som ägare eller innehavare, ska denna ha en finsk personbeteckning.
 • Om en organisation anmäls som ägare eller innehavare, ska denna ha ett giltigt FO-nummer.

Tjänsten är inte möjlig om

 • fordonet har ett förbud att ändra registeruppgifter
 • behandlingen av fordonsuppgifterna pågår
 • fordonet har en överlåtelsebegränsning
 • fordonet används för särskilda ändamål (räddnings-, lik- eller veterinärbil)
 • fordonet inte har ett giltigt registreringsnummer
 • fordonet har en anteckning om avregistrering, slutlig avregistrering eller avställning utomlands/på Åland
 • fordonet har stulits