Tee omistajanvaihdos

Myyjänä voit hankkia palvelusta varmenteen vesikulkuneuvosi kauppaa varten ja ilmoittaa kaupan jälkeen vesikulkuneuvosi luovutuksesta. Luovuta varmenne ostajalle kaupanteon yhteydessä. Jos kauppa peruuntuu ja olet jo ehtinyt luovuttaa varmenteen ostajalle, voit mitätöidä sen Oma asiointi -palvelussa.

Ostajana käytät palvelua, kun ilmoitat omistajanvaihdoksen rekisteriin. Samalla voit lisätä muita omistajia ja haltijoita. Ilmoituksen tekemistä varten tarvitset myyjän luovuttaman varmenteen. Huomioi, että varmenne on voimassa 30 vuorokautta ja mitätöityy automaattisesti määräajan umpeuduttua.

Uuden omistajan on tehtävä vesikulkuneuvon omistusoikeuden siirtymisestä rekisteri-ilmoitus viimeistään 30 vuorokauden kuluessa omistusoikeuden luovutuspäivästä. Vain uusi omistaja eli ostaja voi ilmoittaa omistajanmuutoksen.

 

Toimi näin, kun olet myymässä tai ostamassa käytettyä vesikulkuneuvoa:

Oma asiointi -palvelussa
Myyjä: Kirjaudu Oma asiointi -palveluun ja luo varmenne vesikulkuneuvolle. Tulosta esitäytetty luovutuskirja kahtena kappaleena. Varmenteen sijaan voit myös tehdä luovutusilmoituksen. Älä kuitenkaan tee luovutusilmoitusta, jos vesikulkuneuvolla on voimassaoleva varmenne. Tällöin ostaja ei voi käyttää varmennetta omistajanvaihdoksessa.
Myyjä: Luovuta varmenne ostajalle kaupanteon yhteydessä. Täytä luovutuskirjat yhdessä ostajan kanssa. Säilytä luovutuskirja itselläsi. 

Ostaja: Tarkista omistajan nimi ja varmenteen voimassaoloaika Trafin asiointipalvelusta.
Ostaja: Kirjaudu Trafin Oma asiointi -palveluun ja ilmoita omistajanvaihdoksesta varmenteella ja rekisteritunnuksella. Jos myyjä on tehnyt sinulle luovutusilmoituksen, et tarvitse varmennetta.

Edullisimmin teet ilmoituksen Trafin sähköisellä varmenteella. Varmenne tukee kaupan tekoa sekä myyjän että ostajan näkökulmasta:

 • Myyjä voi tulostaa palvelussa vesikulkuneuvon tiedoilla esitäytetyn luovutuskirjan (kauppakirjan).
 • Myyjä voi tehdä kaupanteon jälkeen luovutusilmoituksen ja päättää siten vesikulkuneuvoon kohdistuvat velvollisuutensa. Ilmoitukseen tarvitaan ostajan henkilötunnus/Y-tunnus.
 • Ostajan ei tarvitse toimittaa Trafille kauppakirjakopiota omistajanvaihdosilmoituksen yhteydessä.
 • Ostajalle omistajanvaihdosilmoitus on edullisempi sähköisesti tehtynä.

 

Sähköisen omistajanvaihdoksen edellytykset:

 • Vesikulkuneuvolla on voimassa oleva varmenne tai myyjä on tehnyt luovutusilmoituksen.
 • Palvelu edellyttää tunnistautumista. Ilmoituksen tekijän tulee olla vähintään 15-vuotias.
 • Jos omistajaksi tai haltijaksi ilmoitetaan henkilö, tulee hänellä olla suomalainen henkilötunnus.
 • Jos omistajaksi tai haltijaksi on organisaatio, tulee hänellä olla voimassaoleva Y-tunnus.

 

Vaihtoehtoiset asiointikanavat:

Palvelu ei ole mahdollinen, jos 

 • Vesikulkuneuvolla on rekisteröinnin muutoskielto
 • Vesikulkuneuvo on Tenon venerekisterissä
 • Vesikulkuneuvo on poistettu rekisteristä
 • Vesikulkuneuvo tai sen moottori on anastettu

Tutustu myös:

www.trafi.fi/veneily