Ajoneuvon omistajan tai haltijan muutos ja varmenne

Palvelussa voit ilmoittaa käytetyn ajoneuvon omistajan vaihdoksesta sekä lisätä tai poistaa ajoneuvosi omistajia ja haltijoita.

Tee omistajanvaihdos

Myyjänä voit hankkia palvelusta varmenteen ajoneuvosi kauppaa varten ja ilmoittaa kaupan jälkeen ajoneuvosi luovutuksesta. Luovuta varmenne ostajalle kaupanteon yhteydessä. Jos kauppa peruuntuu ja olet jo ehtinyt luovuttaa varmenteen ostajalle, voit mitätöidä sen Oma asiointi
-palvelussa.

Ostajana käytät palvelua, kun ilmoitat omistajanvaihdoksen rekisteriin. Samalla voit lisätä muita omistajia ja haltijoita. Ilmoituksen tekemistä varten tarvitset myyjän luovuttaman varmenteen. Huomioi, että varmenne on voimassa 14 vuorokautta ja mitätöityy automaattisesti määräajan umpeuduttua. Jos myyjä on tehnyt sinulle Oma asiointi -palvelussa luovutusilmoituksen, et tarvitse varmennetta ilmoittaessasi palvelussa omistajanvaihdoksesta. 

Uuden omistajan on tehtävä ajoneuvon omistusoikeuden siirtymisestä rekisteri-ilmoitus viimeistään 7 vuorokauden kuluessa omistusoikeuden luovutuspäivästä. Omistajanvaihdosta koskeva rekisteri-ilmoitus on tehtävä myös liikennekäytöstä poistetulle ajoneuvolle.  

Tee omistajan ja/tai haltijan muutos

Ajoneuvon omistajana voit muuttaa ajoneuvosi omistaja- ja haltijatietoja ilman varmennetta. Myös haltija voi muuttaa tietoja, mikäli omistaja on antanut hänelle varmenteen tietojen muuttamista varten.

Toimi näin, kun olet myymässä tai ostamassa käytettyä ajoneuvoa:

Oma asiointi -palvelussa
Myyjä: Kirjaudu Oma asiointi -palveluun ja luo varmenne ajoneuvolle. Tulosta esitäytetty luovutuskirja kahtena kappaleena, toinen itsellesi ja toinen ostajalle.

Myyjä: Luovuta varmenne ostajalle kaupanteon yhteydessä. Täytä luovutuskirjat yhdessä ostajan kanssa. Säilytä luovutuskirja itselläsi. Tee luovutusilmoitus Trafille Oma asiointi -palvelussa kaupan jälkeen. Huomioi, että ilmoituksessa tulee olla ostajan kanssa sovittu luovutuspäivä.

Ostaja: Tarkista omistajan nimi ja varmenteen voimassaoloaika varmenteen tarkistuspalvelusta. Hanki ajoneuvolle liikennevakuutus omasta vakuutusyhtiöstäsi.

Oma asiointi -palvelussa

Ostaja: Kirjaudu Trafin Oma asiointi -palveluun ja ilmoita omistajanvaihdos varmenteella ja rekisteritunnuksella. Varmista, että ilmoitat myyjän kanssa sovitun luovutuspäivän.
Jos myyjä on tehnyt sinulle luovutusilmoituksen, et tarvitse varmennetta. Sinulla tulee olla liikennevakuutus ostettuna tai muuten voimassa (vakuutus jatkuu -tilanteet).

Trafin sopimuskumppanin palvelussa

Ostaja: Osta ajoneuvollesi vakuutus ja rekisteröi se vakuutusyhtiösi sivuilla tai toimipaikalla tai katsastustoimipaikalla. Ostaessasi ajoneuvon autoliikkeestä liike rekisteröi ajoneuvon puolestasi.

Edullisimmin teet ilmoituksen sähköisesti. Varmenne tukee kaupan tekoa sekä myyjän että ostajan näkökulmasta ja korvaa rekisteröintitodistuksen.

 • Myyjä voi tulostaa palvelussa ajoneuvon tiedoilla esitäytetyn luovutuskirjan (kauppakirjan).
 • Myyjä tekee kaupanteon jälkeen luovutusilmoituksen ja päättää siten ajoneuvoon kohdistuvat velvollisuutensa. Ilmoitukseen tarvitaan ostajan henkilötunnus/Y-tunnus.
 • Ostajalle omistajanvaihdosilmoitus on edullisempi sähköisesti tehtynä.
 • Ostaja ei toimita Trafille luovutuskirjakopiota omistajanvaihdosilmoituksen yhteydessä.

Palvelun edellytykset

 • Ajoneuvolla on voimassa oleva liikennevakuutus (ellei se ole liikennekäytöstä poistettu).
 • Ajoneuvolla on voimassa oleva varmenne tai myyjän tekemä luovutusilmoitus ostajan henkilötunnuksella tai Y-tunnuksella. Muuttaessasi omistamasi ajoneuvon nykyisiä omistaja- tai haltijatietoja, et tarvitse varmennetta.
 • Palvelu edellyttää tunnistautumista. Ilmoituksen tekijän tulee olla vähintään 15-vuotias.
 • Jos alaikäisellä omistajalla ei ole kyseisen ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttavaa ikää, on samalla ilmoitettava ajoneuvoa käyttävä haltija.
 • Jos omistajaksi tai haltijaksi ilmoitetaan henkilö, tulee hänellä olla suomalainen henkilötunnus.
 • Jos omistajaksi tai haltijaksi ilmoitetaan organisaatio, tulee tällä olla voimassaoleva Y-tunnus.

Palvelu ei ole mahdollinen, jos 

 • Ajoneuvolla on rekisteröinnin muutoskielto
 • Ajoneuvotietojen käsittely on vireillä
 • Ajoneuvolla on luovutusrajoitus
 • Ajoneuvo on erityiskäytössä (pelastus-, ruumis- tai eläinlääkintäauto)
 • Ajoneuvolla ei ole voimassaolevaa rekisteritunnusta
 • Ajoneuvolla on merkintä rekisteristä poistosta, lopullisesta poistosta tai ulkomaille/Ahvenanmaalle poistosta
 • Ajoneuvo on anastettu

Vaihtoehtoiset asiointikanavat

 • Autoliike tai rahoitusyhtiö voi hoitaa rekisteröinnin puolestasi ajoneuvon hankinnan yhteydessä.
 • Henkilökohtainen asiointi vakuutusyhtiön tai rekisteröivän katsastustoimipaikan toimipisteessä. Uutena omistajana tarvitset joko varmenteen tai rekisteröintitodistuksen II osan omistajanvaihdon ilmoittamiseen.
 • Oman vakuutusyhtiösi tarjoama sähköinen itsepalvelu. Asiointiin tarvitset varmenteen.

Tutustu myös

Oman ajoneuvon palvelut 
Käytetyn ajoneuvon myynti
Käytetyn ajoneuvon osto 

Lainsäädäntö

Ajoneuvolaki
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä