Ajoneuvon rekisteri- ja verotiedot

Rekisteritunnuksella voit tarkastaa minkä tahansa auton erääntyneet ja erääntyvät ajoneuvoverot sekä ajoneuvon rekisteriin merkityt tiedot.  Kirjautuneena käyttäjänä Oma asiointi -palvelusta saat vastaavat tiedot omistamastasi tai hallinnassasi olevasta ajoneuvosta.

Rekisteritietojen tietosisältö vaihtelee tietojen julkisuudesta, ajoneuvolajista ja ajoneuvon rekisteröinnin ajankohdasta riippuen. Tietoihin voi sisältyä tietojenluovutusrajoituksia, jolloin Trafi ei voi luovuttaa ajoneuvon tietoihin liittyviä henkilötietoja. Tämä ei vaikuta rekisteritietojen hausta perittävän maksuun.

Käytä tätä palvelua, jos

Haluat rekisteritunnuksen perusteella tietoja ajoneuvoista, esim. omistajista, haltijoista, katsastuksista, rekisteristä- tai liikennekäytöstäpoistoista, rekisteritunnuksista, ajoneuvon käytöstä, maksamattomista veroista tai vakuutuksista. Jos olet kyseessä olevan ajoneuvon omistaja tai haltija, saat ajoneuvon rekisteritietoja veloituksetta Oma asiointi -palvelusta.

Palvelusta saat seuraavat tiedot:

Edellytykset

 • Ajoneuvolla tulee olla rekisteritunnus
 • Oma asiointi -palveluun tunnistaudut verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella
 • Ajoneuvo on merkitty ajoneuvoliikennerekisteriin ja/tai verojärjestelmään

Huomioitavaa

 • Palvelussa on ajoneuvojen rekisteritietoja noin vuodesta 1989 alkaen. Tätä aikaisempien tietojen saamiseksi voit tehdä asiakirjatilauksen.
 • Rajoitustiedoista palvelussa palautuu ainoastaan sellaiset rajoitustiedot, jotka ovat aiheuttaneet ajoneuvon käyttökiellon. Palvelu ei palauta rekisteröinnin muutoksia estävää muutoskieltotietoa.
 • Palvelussa palautuvia tietoja ei saa käyttää lainvastaisesti tai sellaiseen käyttötarkoitukseen, jolla vaarannettaisiin henkilöiden yksityisyydensuojaa.
 • Palvelun palauttamia tietoja on tarkoitus hyödyntää lähtökohtaisesti kuluttajien ajoneuvokaupan yhteydessä varmistamaan kaupan luotettavuutta ajoneuvotietojen tai omistajan osalta esimerkiksi selvittämällä, että myyjä omistaa ajoneuvon. Muiden hyväksyttyjen käyttötarkoitusten on liityttävä liikenneturvallisuuteen, ajoneuvoihin, ajoneuvoliikenteeseen tai sen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin tai ajoneuvon kuljettamiseen.
 • Pdf-muotoisten tiedostojen avaamiseen tarvitset Adobe Reader -ohjelman, joka on saatavissa ilmaiseksi Internet-osoitteesta www.adobe.com/fi.

Lisätietoja saat

Vaihtoehtoiset palvelut

Lainsäädäntö

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)
Henkilötietolaki (523/1999)
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä (541/2003)
Ajoneuvoverolaki (1281/2003)

Ajoneuvon julkiset rekisteritiedot

Hinta:

 • Ajoneuvon perustiedot 3,00 €
 • Ajoneuvon perus- ja historiatiedot 4,00 €
 • Ajoneuvon tekniset tiedot 2,00 €
 • Ote ajoneuvotiedoista 3,50 €