Ajoneuvotiedot ja veron maksu

Tunnistautuneen käyttäjän palvelut ovat käytössä. Tunnistamattoman käyttäjän palvelut ovat toistaiseksi poissa käytöstä.

Rekisteritunnuksella tai valmistenumerolla voit tarkastaa veloituksetta minkä tahansa ajoneuvon rekisteriin merkityt tekniset tiedot sekä erääntyneet ja erääntyvät ajoneuvoverot, jotka voit myös maksaa palvelussa. Ajoneuvon omistaja- ja historiatiedot ovat maksullisia.

Kirjautuneena käyttäjänä Oma asiointi -palvelusta saat veloituksetta tiedot omistamastasi tai hallinnassasi olevasta ajoneuvosta.

Rekisteritietojen tietosisältö vaihtelee tietojen julkisuudesta, ajoneuvolajista ja ajoneuvon rekisteröinnin ajankohdasta riippuen. Tietoihin voi sisältyä tietojenluovutusrajoituksia, jolloin Traficom ei voi luovuttaa ajoneuvon tietoihin liittyviä henkilötietoja. Tämä ei vaikuta rekisteritietojen hausta perittävän maksuun.

Käytä tätä palvelua, jos

Haluat rekisteritunnuksen tai valmistenumeron perusteella tietoja ajoneuvoista, esim. omistajista, haltijoista, katsastuksista, rekisteristä- tai liikennekäytöstäpoistoista, rekisteritunnuksista, ajoneuvon käytöstä, maksamattomista veroista tai vakuutuksista.

Haluat maksaa ajoneuvon erääntyneen tai erääntymässä olevan ajoneuvoveron. 

Jos olet kyseessä olevan ajoneuvon omistaja tai haltija, saat ajoneuvon rekisteritietoja veloituksetta Oma asiointi -palvelusta.

Palvelusta saat seuraavat tiedot:

 • Omat ajoneuvotiedot (maksuton)
  • Ajoneuvon rekisteri- ja verotiedot Oma asiointi -palvelussa
 • Ajoneuvon julkiset rekisteri- ja verotiedot
  • Ajoneuvon tekniset tiedot (maksuton)
  • Ajoneuvon omistaja- ja historiatiedot (maksullinen)
  • Ajoneuvon verotiedot (maksuton)
  • Erääntyneen tai erääntymässä olevan veron maksaminen

Edellytykset

 • Oma asiointi -palvelu edellyttää tunnistautumista
 • Ajoneuvoveron maksamiseen tarvitset verkkopankkitunnukset
 • Ajoneuvo on merkitty ajoneuvoliikennerekisteriin ja/tai verojärjestelmään

Huomioitavaa

 • Palvelussa on ajoneuvojen rekisteritietoja noin vuodesta 1989 alkaen. Tätä aikaisempien tietojen saamiseksi voit tehdä asiakirjatilauksen.
 • Omistushistoriassa ilmoitetaan yhden edellisen luonnollisen henkilön tiedot. Muiden osalta, ja mikäli edeltävä omistajuus on päättynyt yli viisi vuotta sitten, historiassa lukee "Yksityinen". Organisaatioiden tiedot ilmoitetaan aina.
 • Ajoneuvon maksullisissa historiatiedoissa näytetään omistus-, katsastus-, vakuutus-, poisto-, käyttö- ja tunnushistoria. 
 • Matkamittarihistorian saa tekniset tiedot -kyselystä maksutta.
 • Palvelussa palautuvia tietoja ei saa käyttää lainvastaisesti tai sellaiseen käyttötarkoitukseen, jolla vaarannettaisiin henkilöiden yksityisyydensuojaa.
 • Palvelun palauttamia tietoja on tarkoitus hyödyntää lähtökohtaisesti kuluttajien ajoneuvokaupan yhteydessä varmistamaan kaupan luotettavuutta ajoneuvotietojen tai omistajan osalta esimerkiksi selvittämällä, että myyjä omistaa ajoneuvon. Muiden hyväksyttyjen käyttötarkoitusten on liityttävä liikenneturvallisuuteen, ajoneuvoihin, ajoneuvoliikenteeseen tai sen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin tai ajoneuvon kuljettamiseen.
 • Pdf-muotoisten tiedostojen avaamiseen tarvitset Adobe Reader -ohjelman, joka on saatavissa ilmaiseksi Internet-osoitteesta www.adobe.com/fi.

Lisätietoja saat

Vaihtoehtoiset palvelut

Lainsäädäntö

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Laki liikenteen palveluista 320/2017
Ajoneuvoverolaki (1281/2003)