Ajoneuvon rekisteri- ja verotiedot

Rekisteritunnuksella voit tarkastaa minkä tahansa auton erääntyneet ja erääntyvät ajoneuvoverot sekä rekisteritunnuksella tai valmistenumerolla ajoneuvon rekisteriin merkityt tiedot. Jos ajoneuvolla on erääntynyttä tai erääntyvää ajoneuvoveroa, voit myös maksaa ne palvelussa.   

Kirjautuneena käyttäjänä Oma asiointi -palvelusta saat vastaavat tiedot omistamastasi tai hallinnassasi olevasta ajoneuvosta.

Rekisteritietojen tietosisältö vaihtelee tietojen julkisuudesta, ajoneuvolajista ja ajoneuvon rekisteröinnin ajankohdasta riippuen. Tietoihin voi sisältyä tietojenluovutusrajoituksia, jolloin Trafi ei voi luovuttaa ajoneuvon tietoihin liittyviä henkilötietoja. Tämä ei vaikuta rekisteritietojen hausta perittävän maksuun.

Käytä tätä palvelua, jos

Haluat rekisteritunnuksen tai valmistenumeron perusteella tietoja ajoneuvoista, esim. omistajista, haltijoista, katsastuksista, rekisteristä- tai liikennekäytöstäpoistoista, rekisteritunnuksista, ajoneuvon käytöstä, maksamattomista veroista tai vakuutuksista.

Haluat maksaa ajoneuvon erääntyneen tai erääntymässä olevan ajoneuvoveron. 

Jos olet kyseessä olevan ajoneuvon omistaja tai haltija, saat ajoneuvon rekisteritietoja veloituksetta Oma asiointi -palvelusta.

Palvelusta saat seuraavat tiedot:

 • Omat ajoneuvotiedot (maksuton)
  • Ajoneuvon rekisteri- ja verotiedot Oma asiointi -palvelussa
 • Ajoneuvon julkiset verotiedot rekisteritunnuksella (maksuton)
  • Jos ajoneuvolla on erääntyneitä tai erääntymässä olevia veroja, voit myös maksaa ne palvelussa.  
 • Ajoneuvon julkiset rekisteritiedot
  • Ajoneuvon tekniset tiedot (maksuton)
  • Ajoneuvon omistaja- ja historiatiedot (maksullinen)

Edellytykset

 • Oma asiointi -palveluun tunnistaudut verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella
 • Ajoneuvoveron maksamiseen tarvitset verkkopankkitunnukset
 • Ajoneuvo on merkitty ajoneuvoliikennerekisteriin ja/tai verojärjestelmään

Huomioitavaa

 • Palvelussa on ajoneuvojen rekisteritietoja noin vuodesta 1989 alkaen. Tätä aikaisempien tietojen saamiseksi voit tehdä asiakirjatilauksen.
 • Omistushistoriassa ilmoitetaan yhden edellisen luonnollisen henkilön tiedot. Muiden osalta, ja mikäli edeltävä omistajuus on päättynyt yli viisi vuotta sitten, historiassa lukee "Yksityinen". Organisaatioiden tiedot ilmoitetaan aina.
 • Ajoneuvon maksullisissa historiatiedoissa näytetään omistus-, katsastus-, vakuutus-, poisto-, käyttö- ja tunnushistoria. 
 • Matkamittarihistorian saa tekniset tiedot -kyselystä maksutta.
 • Palvelussa palautuvia tietoja ei saa käyttää lainvastaisesti tai sellaiseen käyttötarkoitukseen, jolla vaarannettaisiin henkilöiden yksityisyydensuojaa.
 • Palvelun palauttamia tietoja on tarkoitus hyödyntää lähtökohtaisesti kuluttajien ajoneuvokaupan yhteydessä varmistamaan kaupan luotettavuutta ajoneuvotietojen tai omistajan osalta esimerkiksi selvittämällä, että myyjä omistaa ajoneuvon. Muiden hyväksyttyjen käyttötarkoitusten on liityttävä liikenneturvallisuuteen, ajoneuvoihin, ajoneuvoliikenteeseen tai sen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin tai ajoneuvon kuljettamiseen.
 • Pdf-muotoisten tiedostojen avaamiseen tarvitset Adobe Reader -ohjelman, joka on saatavissa ilmaiseksi Internet-osoitteesta www.adobe.com/fi.

Lisätietoja saat

Vaihtoehtoiset palvelut

Lainsäädäntö

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)
Henkilötietolaki (523/1999)
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä (541/2003)
Ajoneuvoverolaki (1281/2003)

Ajoneuvon julkiset rekisteritiedot

Hinta:

 • Ajoneuvon tekniset tiedot maksuton
 • Ajoneuvon omistaja- ja historiatiedot 2,00 €