Vammaisen pysäköintilupa ja vapautus ajoneuvoverosta

Hae vammaisen pysäköintilupaa lääkärinlausunnon perusteella tai pysäköintiluvan uudistamista aikaisemman pysäköintiluvan perusteella. Samalla voit hakea vapautusta ajoneuvoveron perusverosta. Vapautusta ajoneuvoverosta voit hakea myöhemminkin ja sen voit siirtää tarpeen vaatiessa myös toiseen ajoneuvoon. Vapautus myönnetään joko vammaisen omaan ajoneuvoon tai muuhun ajoneuvoon, jolla häntä kuljetetaan. Vapautuksen perusteena olevan pysäköintiluvan tulee olla Trafin myöntämä.

Vammaisen pysäköintiluvalla saat pysäköidä ajoneuvon:

 • pysäköintipaikalle, joka on merkitty pyörätuolimerkillä
 • maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta
 • alueelle, missä pysäköinti on kielletty liikennemerkillä "pysäköinti kielletty" tai "pysäköintikieltoalue"
 • pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaika on liikennemerkein rajoitettu, rajoitusta pidemmäksi ajaksi
 • pihakadulle sillä varauksella, ettei pysäköinti kohtuuttomasti haittaa pihakadulla liikkumista.

 

Hae vammaisen pysäköintilupaa Oma asiointi -palvelusta
Täytä hakemus. Maksa ja palaa Oma asiointi -palveluun, josta saat vahvistuksen hakemuksen lähetyksestä
Saat pysäköintiluvan postitse kotiin kolmen viikon kuluessa hakemuksestasi jos luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Muussa tapauksessa tilauksen käsittelijä (Ajovarma) ottaa sinuun yhteyttä.

Vapautusta ajoneuvoverosta pysäköintiluvan perusteella voi hakea vammainen itse tai  henkilö, joka kuljettaa häntä. Vapautuksen voi saada saman pysäköintiluvan perusteella vain yhdestä verovelvollisen ajoneuvosta kerrallaan ja se myönnetään pysäköintiluvan voimassaoloajalle.

Käytä tätä palvelua, jos

 • olet hakemassa vammaisen pysäköintilupaa ensimmäistä kertaa
 • olet uudistamassa aiempaa vammaisen pysäköintilupaa sen voimassaolon päättyessä
 • haet vapautusta ajoneuvoverosta vammaisuuden perusteella
 • siirrät jo voimassa olevan vapautuksen ajoneuvolta toiselle
 • päätät voimassa olevan vapautuksen

Vapautuksen hakeminen

 • Pysäköintiluvan perusteella myönnettävää vapautusta ajoneuvoveron perusverosta voi hakea vammainen itse tai henkilö, joka kuljettaa häntä. 
 • Vapautuksen saat saman pysäköintiluvan perusteella vain yhdestä ajoneuvosta kerrallaan ja se myönnetään pysäköintiluvan voimassaoloajalle.
 • Vapautuksen hakemista varten tarvitset pysäköintiluvan numeron, pysäköintiluvan haltijan henkilötunnuksen sekä sen ajoneuvon rekisteritunnuksen jolle haet vapautusta. 

Vapautuksen siirtäminen ajoneuvolta toiselle

 • Pysäköintiluvan haltijana voit siirtää vapautuksen mille ajoneuvolle tahansa. Verovelvollisena voit siirtää vapautuksen vain omalle ajoneuvollesi. Pysäköintiluvan siirto päättää automaattisesti vapautuksen edelliseltä ajoneuvolta.
 • Vapautuksen siirtoa varten tarvitset pysäköintiluvan numeron, pysäköintiluvan haltijan henkilötunnuksen sekä vapautettavan ajoneuvon rekisteritunnuksen.
 • Et pysty siirtämään vapautusta takautuvasti.

Vapautuksen päättäminen

 • Vapautuksen päättämistä varten tarvitset pysäköintiluvan numeron, pysäköintiluvan haltijan henkilötunnuksen sekä vapautetun ajoneuvon rekisteritunnuksen.
 • Vapautus päättyy ilmoituspäivään.

Edellytykset palvelun käytölle

 • Ensimmäistä pysäköintilupaa haettaessa: sinulla on lääkärinlausunto joka on kirjoitettu pysäköintilupaa varten ja lausunnossa todetaan yksiselitteisesti Tieliikennelaissa (267/1981) ja Tieliikenneasetuksessa (182/1982) esitetyt myöntämisen edellytykset. Lääkärinlausunto toimitetaan hakemuksen liitteenä (voit skannata/kuvata lausunnon sähköiseen hakemukseen).
 • Pysäköintiluvan uudistamista haettaessa: sinulla on aikaisempi pysäköintilupa joka on myönnetty pysyvän vamman perusteella. Pysäköintiluvan etu- ja kääntöpuolesta toimitetaan skannattu/kuvattu kopio hakemuksen liitteenä.
 • Osoitteesi on Manner-Suomessa
 • Sähköisen hakemuksen perusteena oleva pysäköintilupa tulee olla myönnetty 1.1.2016 jälkeen
 • Vapautuksen voi siirtää sähköisesti ajoneuvolta toiselle, jos sen perusteena oleva pysäköintilupa on myönnetty 1.1.2016 jälkeen
 • Palvelu edellyttää tunnistautumista.

Pysäköintiluvan toimitusaika

Pysäköintilupakortti postitetaan sinulle kolmen viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä jos myöntämisen edellytykset täyttyvät ja hakemuksen liitteet toimitetaan sähköisesti samassa yhteydessä hakemuksen kanssa.

Vaihtoehtoiset palvelukanavat

 • pysäköintiluvat:
 • vapautukset ajoneuvoveron perusverosta:
  • Trafin lupapalvelupisteet (Ajovarma Oy), kun haet vapautusta pysäköintiluvan yhteydessä.
  • Tulostettava lomake, lähetä tulostettu vapautushakemus liitteineen osoitteeseen Liikenteen turvallisuusvirasto, Verotus, PL 320, 00101 Helsinki.

Tutustu myös

Vammaisen pysäköintilupaan liittyviä ohjeita

Lisätietoja ajoneuvon perusveron vapautuksesta  

Lainsäädäntö

Ajokorttilaki § 28 (Finlex)
Ajoneuvoverolaki 1281/2003
Tieliikennelaki 267/1981
Autoverolaki 1482/1994