Tunnistaminen

Organisaatioasiakkaat tunnistautuvat KATSO-palvelulla tai Suomi.fi -tunnistuksella. Suomi.fi-toimielinroolit Trafin Oma asiointi -palvelussa ovat:

  • Elinkeinoharjoittaja (ELI)
  • Toimitusjohtaja (TJ)
  • Toimitusjohtajan sijainen (TJS)
  • Yhtiömies (YHM)
  • Hallituksen puheenjohtaja

Suomi.fi-tunnistuksesta saat neuvoa valtion yhteisestä Kansalaisneuvonnasta

KATSO-palvelun voit ottaa käyttöön osoitteessa http://www.vero.fi/katso. KATSO-tunnistaminen organisaatioille mahdollistaa sen, että organisaatiot voivat itse valtuuttaa omia työntekijöitään toimimaan eri rooleissa Oma asiointi -palvelussa. Trafin roolit KATSO-palvelussa ovat:

Pääkäyttäjä/ Rinnakkaispääkäyttäjä Voi käyttää kaikkia palveluja Oma asiointi -palvelussa ja myöntää valtuutuksia muille työntekijöille asiointia varten. Pääkäyttäjä hyväksyy käyttöehdot (1. kirjautumiskerta).
Kulkuvälineiden rekisteröinti Rooli oikeuttaa tekemään kulkuvälineiden rekisteröintejä ja ilmoittamaan alusten katsastuspuutteiden korjauksista. Roolilla ei ole oikeutusta luoda tai nähdä kulkuneuvojen varmenteita
Varmenneoikeudet Roolilla voi luoda ja poistaa kulkuneuvojen varmenteita sekä tehdä kulkuvälineiden rekisteröintejä. Rooli oikeuttaa ilmoittamaan alusten katsastuspuutteiden korjauksista.
Ajoneuvoverotus Rooli oikeuttaa ilmoittaman ja sopimaan ajoneuvoverotuksessa käytettäviä tietoja. Roolilla on katseluoikeudet muihin tietoihin, mutta ei oikeutta nähdä kulkuneuvojen varmenteita.
Kulkuvälineiden tietojen katselu Rooli oikeuttaa näkemään omistuksessa tai hallinnassa olevien kulkuvälineiden tietoja ja tulostamaan niihin liittyviä dokumentteja. Rooli oikeuttaa myös tilaamaan Tietopalvelun maksullisia tietotuotteita. 

Muilta osin KATSO-palvelun käyttöönotossa ja muissa kysymyksissä neuvoo Verohallinto